СЛОЖНИ  НЕРАВНОДЕЛНИ  РАЗМЕРИ

 

  Най-голям интерес за световната музикална теория представляват сложните неравноделни размери. Точно заради тяхната уникалност някои чуждестранни композитори и музиканти са ги нарекли български.

Сложните неравноделни  размери могат да имат от 5 до 15 метрични времена, които да са групирани в два, три, четири . . . до седем дяла. Ще разгледаме тези от сложните неравноделни размери, които най-често се срещат в  танцовия  ни  фолклор.

  1. Двуделни  неравноделни  размери.

  Размер 5/8 (5/16) -  има пет времена, които са  групирани в два дяла и тривременната група е на второ място. При броенето на този и на всички останали сложни неравноделни размери, там където е тривременната група (дългият, удълженият дял) се удължава и изговарянето, а при тактуване се прави леко задържане. В размер 5/8   се  изписва Пайдушко хоро. Брои се : раз, два - а (вторият дял е дълъг).

  2. Триделните  неравноделни  размери  имат  седем  или  осем  времена. От седем-временните най-често срещан е този, който има тривременна    група  на  последно  място  7/8  (7/16) -   . В този  размер от по-известните хора са Ръченица, Копче, Добруджански ръченик, Ангелчовата и  др. Брои се : раз, два, три - и (третият дял е удължен).

  Има хор ,които се играят на мелодия, съдържаща също седем времена и групирани в три  дяла, но от по-различен вид.  При него тривременната група е на първо  място   7/8 (7/16) - . Такива  са  Четворно хоро , Ширто, Деньовата, Гинка и др. Брои се : ра - аз, два, три (първият дял е удължен).

  Осемвременните размери също са два вида. При едните тривременните  групи  са на  първо  и  трето  място  8/8 - -  Денинка, Доспатско хоро и  др. Този размер се брои : ра аз, два, три и (първи  и  трети  дълги дялове). Той е много е близък до  седемвременния  от втория  вид и затова  трудно  се  отличава  от  него.

  Вторият   вид   осемвременен    размер    не   е   много     популярен.

  Тривременните   групи   при  него   са  на  второ  и  трето  място  8/8 --  хорото Дилмано, дилберо. Брои се : раз, два-а, три-и (втори и трети дълги дялове).

И т.н.

 Цецко Колев

назад