ВИДОВЕ МУЗИКАЛНИ РАЗМЕРИ

 

  Когато се слуша определена мелодия се забелязва периодично повтаряне на силни и слаби моменти, наречени метрични времена. Тази метрична пулсация е метрумът, който създава възможност за осъзнаване на разнообразните ритмични съотношения.
  Размерът е метрум с означена стойност за единицата метрично време.
Тактът е част от музикалното произведение, която започва от силно метрично време и продължава до следващото силно. При изписването на мелодията върху петолинието тактовете се отделят един от друг с вертикална тактова черта.

  Пример: една мелодия, на която изпълняваме Дунавско хоро е записана в размер 2/4 (две четвърти), където числителят определя броя на метричните времена, а знаменателят стойността  на  единицата  метрично  време  (четвъртини,  осмини, шестнайсетини).

  В голямото си разнообразие от размери българската народна музика  използва  най-общо  прости и  сложни  музикални размери.

  І. Простите биват двувременни и тривременни .

  1. Две времена има размер  2/4 ( или ). В този размер са едни от най-известните български хор  - Право хоро, Сборенка, Трите пъти, Граовско хоро, Дунавско хоро, Чукано, Кулско хоро, Арап, Влашко,  Опас, За  пояс и  много  други.  Брои се:  раз, два  или   раз , и , два , и ( две  равни  времена ).
  2.Тривременните прости размери - 3/4 () се срещат много рядко в музиката за българските народни танци. В този размер е Игра на двамина хоро от Пиринския край. Брои се :  раз, два, три (три равни времена).

  ІІ.Сложните  размери  са  образувани  от  свързването на  два или повече прости  и  са  обособени  в няколко  групи: равноделни, неравноделни, смесени (комбинирани) размери.

  1. Сложните равноделни размери 4/4 (), 6/8 () почти не се използват в народната ни музика. При запи-    сването вместо тях се употребяват обикновено  простите  размери.
  2. Сложните неравноделни размери са съставени от два или повече ( до седем ) различни прости размера. Предвид тяхното многообразие, ще  ги  разгледаме  отделно.
  3. Смесени (комбинирани) размери имат мелодии, които обхващат повече от 15 времена в един такт. При тях има събиране на различни сложни музикални размери. Шопското  хоро  Йове има размер
7 + 11 / 8 (  +  ),
брои се:  ра-аз, два,три,    раз, два, три-и, четири,пет
хорото от Западна Тракия Седи Донка  е  с  музикален  размер
7 + 7 + 11 / 8  ( +  +  )  
брои се:      ра-аз, два,три,    ра-аз, два,три,   раз, два,  три-и, четири,пет    и  т.н.

Цецко Колев

назад