ВИДОВЕ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

 

  Изключително голямо е както разнообразието на българските народни танци, така и класификациите, в които те могат да се обособят според различни признаци. Народът е изпълнявал своите танци най-често на открито - на мегдани или поляни, наричани хорища. По-рядко е играел в дворовете или на чардаците на своите къщи. Танците са се изпълнявали и във връзка с някакъв обичай или обред (коледуване, ладуване, лазаруване, нестинарство, сурвакари, русалии, кукерски игри, сватби и др.)
  Другото, по-популярно предназначение на танците е за развлечение.
  В зависимост от броя на изпълнителите, от начина на залавянето им и от други признаци народните танци могат да бъдат: сключени или водени хор, хор на леса (на прът), ансамблови танци и индивидуални (игри по саме и по двама).
Сключените хор нямат начало и край, при тях танцуващите обикновено се залавят в кръг.
 На водените хор в челото и опашката се залавят най-добрите изпълнители. При тях хороводецът може да описва различни фигури и хорото става вито.
  Хорта на леса ( на прът) се играят почти на място в редица или дъга и на тях се залавят само най-добрите. Те имат по-сложни стъпки и се играят обикновено под команда.
  При ансамбловите танцьорите, без да се залавят по между си изпълняват еднакви движения такива са Джиновско, Добруджански ръченик и др.
  От индивидуалните танци най-популярна е Ръченицата. Тук играещите по саме или по двама сякаш се съревновават и показват своето танцувално майсторство.
  При ансамбловите и индивидуалните танци много голямо разнообразие и свобода при движенията имат ръцете на танцуващите.
  В темпово отношение танците най-общо биват: бавни, умерени и бързи.
  От друга страна танците могат да се разделят на мъжки, женски или смесени.
  Много от наименованията на българските народни танци подсказват връзката им с труда - домакински, занаятчийски или земеделски. Други говорят за социалния им характер или племенен произход (Калайджийско, Грънчарско, Овчарската, Сей, сей боб, Как се чука чер пипер, Тракийско, Черкезко, моминско хоро, невестинско, старешко, слугинско, чорбаджийско и т.н.).

Цецко Колев

назад