СВИЩОВСКО (ДУНАВСКО) ХОРО

 

  Много популярно в районите на Русе и Свищов, смесено северняшко хоро в размер 2/4. Брои се: раз, два. Играе се като водено или сключено и е близко по структура със Северняшкото хоро. Танцуващите са заловени за длани и ръцете им се люлеят свободно напред-назад.

Описание на хорото
Танцуващите са обърнати напред към центъра на хорото като са заловени за длани.
І такт
На раз стъпка с левия крак напред. Ръцете се залюляват напред.
На два подскок с левия крак, а десният се отделя от земята.
ІІ такт
На раз стъпка с десния крак назад. Ръцете се залюляват назад.
На два подскок с десния крак, а левият се отделя от земята.
ІІІ такт
На раз стъпка с левия крак вляво. Ръцете се залюляват напред.
На два стъпка с десния крак вляво пред (или зад) левия. Ръцете се залюляват назад.
ІV такт
На раз стъпка с левия крак вляво. Ръцете се залюляват напред.
На два подскок с левия крак на място, а десният се отделя от земята.
V такт - VІІІ такт
Изпълняват се движенията както при І такт - ІV такт от описанието по-горе на Северняшко хоро.

Цецко Колев

назад