СЕВЕРНЯШКО ХОРО

 

  Едно от най-популярните за цялата страна хоро в размер 2/4. Брои се: раз, два. Играе се смесено като водено или сключено хоро. Ръцете са заловени за длани и се люлеят свободно напред-назад. Нарича се още Търновско хоро и се играе на инструментален съпровод с най-различни мелодии.

Описание на хорото
Танцуващите са обърнати напред-вдясно като са заловени за длани и ръцете им са горе свити в лактите (т.нар. шесто положение на ръцете).
І такт
На раз стъпка с десния крак напред-вдясно.
На два подскок с десния крак, а левият се отделя от земята.
ІІ такт
На раз стъпка с левия крак напред-вдясно пред десния.
На два подскок с левия крак, а десният се отделя от земята.
ІІІ такт
Танцуващите се обръщат към центъра на хорото, свалят ръцете и ги люлеят свободно напред-назад.
На раз стъпка с десния крак вдясно. Ръцете се залюляват назад.
На два стъпка с левия крак вдясно зад (или пред) десния. Ръцете се залюляват напред.
ІV такт
На раз стъпка с десния крак вдясно. Ръцете се залюляват назад.
На два подскок с десния крак на място, а левият се отделя от земята.
V такт
На раз стъпка с левия крак вляво. Ръцете се залюляват напред.
На два стъпка с десния крак вляво зад (или пред) левия. Ръцете се залюляват назад.
VІ такт
На раз стъпка с левия крак вляво. Ръцете се залюляват напред.
На два подскок с левия крак на място, а десният се отделя от земята, за да започне хорото отначало.

Цецко Колев

назад