САМОКОВСКО ХОРО

 

  Много популярно за цялата страна хоро в размер 9/8 с тривременна група на четвърто място. Брои се: раз, два, три,
че-тири (четвъртият дял е дълъг). Танцуващите са заловени смесено за длани и изпълняват малки пружинки по време на
играта. Хорото се среща с различни наименования и начини на изпълнение. Играе се и на песента Купила ми мама.

Описание на хорото
І такт
На раз - танцуващите са обърнати напред-вдясно и изпълняват стъпка с десния крак напред.
На два стъпка с левия крак напред малко пред десния.
На три като на раз.
На четири последователно изпълнение на подскок с десния крак и стъпка с левия малко пред него.
ІІ такт
На раз като на раз от І такт.
На два като на два от І такт.
На три тялото се обръща напред, към центъра и се изпълнява стъпка с десния крак вдясно.
На четири стъпка с левия крак до десния.
ІІІ такт
Танцуващите са обърнати към центъра и изпълняват:
На раз стъпка с левия крак вляво.
На два стъпка с десния крак до левия.
На три като на раз.
На четири като на два.

Цецко Колев

назад