БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ

 

  Издадената през 2001 година от Кукери-Русе Българска народна хореография с автор Цецко Колев е предназначена за всички, които проявяват определен интерес към българския танцов фолклор. Без да претендира за изчерпателност, в книгата е поместена най-необходимата и достатъчна по обем информация, която да е в полза на хореографи, ръководители на състави, преподаватели в клубове, училища, в школи по изкуствата и т.н.
  Българска народна хореография е подходяща както за изучаващите предмета в специализираните паралелки, така и за тези, които се срещат за първи път с танцовото изкуство. Предложеният материал се отнася за българските народни танци и в по-голямата си част е съобразен с учебните програми на тези паралелки, одобрени от Министерството на образованието.
  Той включва :
характерни особености на танците от различните етнографски области;
традиционните български народни облекла и музикални инструменти, подкрепени със 70 подходящи илюстрации;
празници и обичаи от народния календар на българите;
исторически сведения за произхода и развитието на българските народни танци;                                                                                      въпроси, отнасящи се до музикалните размери и тактуването, строежът на танцовите движения и терминологията;
подробно описание на 39 хора от всички етнографски области на България.

  Предвид широкото предназначение на изданието, много от разглежданите теми не са обхванати подробно и са написани на достъпен за всички език.
Описанията на хорта са едни от най-популярните за съответния район такива, каквито биха се заиграли и от тези, които не са свързани пряко с танцуването. С намесата на преподавателите и според тяхното виждане е възможно да се разнообразят и усложнят тези предложения.
Неотделима част от Българска народна хореография е аудио касета или CD със звукозаписи на предложените народни танци.

 

Българска народна хореография можете да закупите от книжарници "Пингвините" или да поръчате на e-mail: koukeri@rousse.bitex.com или на тел. 0887 511 507
назад