ГАНКИНО ХОРО

 

  Много популярно смесено северняшко хоро в размер 11/16 с тривременна група на трето място. Брои се: раз, два, три-и, четири, пет (третият дял е дълъг). Играе се като водено хоро, което водачът извива в най-различни посоки, а понякога и като сключено хоро. Хватът е за пояс или за длани.

Описание на хорото
Изпълнителите са заловени и обърнати напред-вдясно по посока на придвижването.
І такт
На раз стъпка с десния крак напред-вдясно.
На два стъпка с левия крак пред десния.
На три стъпка с десния крак напред-вдясно и пружинка.
На четири подскок с десния крак, а левият се отделя от земята .
На пет като на два.
ІІ такт
На раз стъпка с десния крак напред-вдясно.
На два стъпка с левия крак пред десния.
На три скок на двата крака като левият е отпред (четвърта успоредна позиция).
Тялото се обръща към центъра
На четири стъпка с левия крак вляво.
На пет стъпка с десния крак зад левия.
ІІІ такт
На раз стъпка с левия крак вляво.
На два стъпка с десния крак зад левия.
На три стъпка с левия крак вляво.
На четири стъпка с десния крак пред левия.
На пет стъпка с левия крак на място.

 

Цецко Колев

назад